Van kruispunt met Welgelegenstraat, Gewijdeboomstraat en Kruisstraat naar kruispunt met Kluisstraat en Paul Spaakstraat. Vrijwel volledig op grondgebied van Brussel.

Volgt bedding van BelleVueweg, oude landweg verwijzend naar buitenhuis van ongeveer 1780, genaamd kasteel Belle-Vue, gelegen ter hoogte van reservoir op hoek met Paul Spaakstraat. Tuinen van dit kasteel strekten zich uit tot aan toekomstige Louizalaan.

Verbreding voor aanleg straat volgens KB van 27.04.1846. Dit eerste ontwerp vervangen door tweede ontwerp, voorgesteld door gemeenteraad van Elsene en goedgekeurd door KB van 20.02.1864. In eerste ontwerp straatbreedte van 10 m., in tweede van 12 m. Tevens sterke verlaging van wegdek: ca. 1864 straat 6 tot 8 m. uitgegraven onder niveau van oude weg om helling van terrein ten opzichte van lagergelegen Louizalaan te verzachten.

Na annexatie door gemeente Brussel van Louizalaan en omgeving, werd tracé opnieuw gewijzigd door KB van 29.11.1867. Nieuw ontwerp voorzag steunmuur rond waterreservoir van de stad (zie Paviljoen van waterreservoir), die sindsdien tevens omringd wordt door een helling. Voor bouw van deze muur met behoud van straatbreedte van 12 m., moest straat eens te meer verbreed worden. Wegenwerken gaan door tot in 1870.

In aansluiting op grondwerken begonnen in 1864, werd kasteel van Belle-Vue gesloopt. Oude weg tevens Reservoirstraat genoemd, verwijzend naar waterreservoir van stad Brussel dat in 1855 werd aangelegd. Krijgt huidige naam ‘Verlaat' (= sluisdeur) tijdens Brusselse gemeenteraad van 23.11.1866, verwijzend naar bedieningsinstallatie van reservoir in deze straat.

Valt onder BPA goedgekeurd bij KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.

Huis in eclectische stijl met in hoogste bouwlaag atelier, n.o.v. arch. Jules BRUNFAUT, waarschijnlijk voor schilder, graveur, journalist en schrijver Théodore HANNON, gevelopstand, SAB/OW 23804 (1877).

Eerste bebouwingsfase vanaf 1864 die ca. veertig jaar duurde. Gemengde bebouwing: burgerwoningen, maar ook opbrengsthuizen en herenhuizen, meestal in neoclassicistische stijl. Sommige in loop van tijd gewijzigd (verhoogd, briketten, gecementeerd), onder meer nr. 27, huis in eclectische stijl met in hoogste bouwlaag atelier, n.o.v. arch. Jules Brunfaut, waarschijnlijk voor schilder, graveur, journalist en schrijver Théodore Hannon (1851-1916), 1877. Tot meer eenvoudige huizen in neoclassicistische stijl behoort ensemble van opbrengsthuizen op hoek met Welgelegenstraat (nr. 1 tot 7, 1876).
Op 09.11.1944 trof een V1 nabijgelegen Kluisstraat; explosie veroorzaakte grote schade aan omringende gebouwen. Op nr. 25 vanaf 1878 ateliers van algemene onderneming P.A. Pelseneer.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/PP 1360 (1864).
SAB/OW 26864 (1864-1871), 29846 (1864-1879); 1 tot 7: 23787 (1876); 27: 23804 (1877).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1866, II, p. 598.

Publicaties en studies
BOVY, P., Vers l'Ermitage, À la découverte de l'histoire d'Ixelles, vol. 9, Commune d'Ixelles, Brussel, 2002, pp. 30-31.

DUQUENNE, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.

Inventaire visuel de l'architecture industrielle à Bruxelles. Bruxelles hors pentagone, AAM éditions, Bruxelles, 1980-1982, fiche 117.

VIRE, L., La distribution publique d'eau à Bruxelles. 1830-1970, coll. Histoire Pro Civitate 33, Crédit Communal, Brussel, 1973.


Tijdschriften
MARINUS, A., « Bruxelles et son agglomération », Brabant, 7-8, 1959, pp. 15-18.

Websites