Van Molièrelaan naar Léon Vanderkinderestraat. Ze ligt grotendeels op het grondgebied van Ukkel, alleen nr. 7 bevindt zich op Elsene.

De Stanleystraat werd aangelegd in het kader van het Plan général d'alignement et d'expropriation par zones van de Berkendaalwijk (landmeter César Boon), goedgekeurd bij K.B. van 12.07.1902 en lichtjes gewijzigd bij K.B. van 02.05.1904 en dat van 31.05.1904.

Ze is genoemd naar John Rowland, bijgenaamd Henri Morton Stanley (1841-1904), ontdekkingsreiziger van Engelse afkomst die op vraag van koning Leopold II de Congostroom opvoer en zo het meer ontdekte dat Leopold II Meer zou worden genoemd (1884).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925); GAE/OW Convention Berkendael (plan naar de hand van landmeter C. Boon, Elsene, 20 september 1898); Survey Communal de la commune d'Ixelles entamé en 1946 et approuvé par la tutelle en 1951 – troisième direction – Travaux Publics et urbanisme – Service de l'Urbanisme.

Publicaties en studies
DEL MARMOL, B., L'avenue Molière et le quartier Berkendael, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel, 2002 (Bruxelles ville d'art et d'histoire, 33), pp. 2-9.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp. 35-40 et 159-172.

Tijdschriften
HAINAUT, M., ‘Une rue d'Ixelles porte leur nom, 2e partie de H à Z', Mémoire d'Ixelles, 29, 1988, p. 37.