Deze korte doodlopende weg begint aan het Schoolgat. De Eekhorentjesbrodenlaan begint er.

Net als de Medicigaarde, de Dooierzwammengaarde en de Eekhorentjesbroodlaan, werd de Ridderzwammengaarde in 1975 aangelegd met het oog op de verkaveling van de heuvel, waarover vroeger enkel het Schoolgat liep.

Eekhorentjesbrood, dooierzwammen en ridderzwammen zijn algemeen voorkomende zwammen.

Het woonerf is bebouwd met huizen die uit 1978 tot 1986 dateren en allemaal achter een voortuintje liggen.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Publicaties en studies
BOVY, Ph., Boondael (2), Gemeente Elsene, Brussel, 2003 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 10).
DOSOGNE, D., Formation et évolution de deux quartiers résidentiels du Sud-est de Bruxelles: le quartier du Solbosch et le quartier de Boondael, mémoire de fin de licence spéciale en Urbanisme et Aménagement du territoire, ULB, 1994.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Bruxelles, 1990, pp. 135-137.