Hellende straat van Biarritzsquare naar Louizalaan, kruist Vilain XIIII-straat. Op grondgebied van Elsene en Brussel (nr. 22 tot 54 en nr. 35A, 37).

Maakt integraal deel uit van opmerkelijk coherente “wijk van de vijvers” tussen Vleurgatsesteenweg, abdij van Terkameren, de vijvers van Elsene en Louizalaan. Deze wijk werd ontwikkeld op terreinen die eertijds eigendom waren van abdij van Terkameren en na de Revolutie als nationaal goed werden verkocht. Na enige verwikkelingen verworven door de Société immobilière de Belgique, die via haar filiaal de Société de l'avenue Louise geplande straten aanlegde. In SAB plan van deze maatschappij van ca 1875, met in percelen verdeelde terreinen, klaar voor verkoop.

Aangelegd volgens KB van 22.08.1873, dat toelating gaf voor aanleg van straten naar Louizalaan en onteigening voor openbaar nut van vijvers en omliggende gronden. Kreeg huidige naam tijdens Brusselse gemeenteraad van 23.11.1879.

Eerste huizen vanaf 1885, maar meest intensieve bebouwing rond 1900 met burgerwoningen in eclectische stijl, wat geheel grote coherentie verleent. Arch. Ernest Delune (die op nr. 6 van deze straat woonde op Elsene) speelde grote rol in bebouwing. Hij ontwierp aan pare kant zes huizen (waarvan nr. 20, ontworpen in 1914 nooit werd gebouwd) en drie huizen op hoek met Louizalaan (zie Louizalaan nr. 240 en 242).
Op Brussel aan onpare kant straatbeeld ontsierd door meerdere recente appartement- en kantoorgebouwen ter vervanging van oude huizen.
Valt onder BBP goedgekeurd bij KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.
In dit plan bouw van kantoortoren Blue Tower voorzien, in 1976 gebouwd op Louizalaan n.o.v. architectenbureau Henri Montois. Hiervoor werden een tiental huizen gesloopt, onder meer één n.o.v. arch. Ernest Blerot, 1903 en twee n.o.v. Franz Tilley, 1902. Aan pare kant op nr. 48, spijtige verhoging van huis in neomiddeleeuwse stijl n.o.v. arch. Ed. De Vigne, 1888. Aan pare kant weinig sloop en verbouwingen. Nr. 38 appartementsgebouw in laatmodernistische stijl, ter vervanging van oude huizen; alternerend ritme van open en gesloten borstweringen.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 20: 34246 (1914); 38:  92295 (1967); 48: 13205 (1888); 57: 13208 (1902); 59: 13209 (1902); 61: 13210 (1903-1904).
SAB/PP 2720 (ca. 1875).
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, II, 1879, p. 519.
GAE/OW Historique des rues (1925).

Tijdschriften
« Maison, rue du Lac, 74, à Bruxelles, 1888 », L'Émulation, 10, 1894, pl. 30-31.