Rechtlijnige straat van Louizalaan naar Faiderstraat. Loodrecht op Louizalaan. Op grondgebied van Brussel, Elsene en Sint-Gillis. Nr. 1 tot 13 en 2 tot 6 in straatgedeelte tussen Louizalaan en Livornostraat, op Brussel.

Definitief tracé aangelegd volgens KB van 20.02.1864 betreffende le plan général d'alignement pour l'ouverture de rues et places sur le territoire compris entre l'avenue du Bois de la Cambre et les chaussées de Waterloo et de Charleroi, of kortweg het aanlegplan van de zogenaamde Tenboschwijk, n.o.v. Victor Besme.

Vroeger Drossartstraat, kreeg huidige naam tijdens Brusselse gemeenteraad van 23.04.1872.

Op grondgebied van Brussel bouwvolumes totaal gewijzigd. Vrijwel hele oorspronkelijke bebouwing van ca. 1890 gesloopt. Aan pare kant eerste bebouwing volledig vervangen door gebouwen van jaren 1950 tot 1980. Aan onpare kant, oorspronkelijke rij van burgerwoningen sterk gewijzigd en vervangen door complex van kantoor- en handelsruimten.

Op hoek met Livornostraat huis Otlet in art nouveau, n.o.v. arch. Octave Van Rysselberghe (zie nr. 13).

Valt onder BPA goedgekeurd volgens KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/Bulletin Communal de Bruxelles, 1872.
GAE/OW Historique des rues (1925).

Tijdschriften
L'Émulation, 12, 1892, afb. 44-45.