Rechtlijnige straat van de Luikenaarsstraat naar de Auguste Rodinlaan. Loopt parallel aan de Alphonse Hottatstraat.

Net als de Alphonse Hottastraat werd de Alfred Gironstraat aangelegd in het kader van het Plan pour l'ouverture de deux rues entre l'avenue Auguste Rodin et la rue de l'Orge (huidige Luikenaarsstraat) waarvan het tracé werd goedgekeurd bij K.B. van 12.02.1913.

De straat is genoemd naar Alfred Giron (1832-1910), eminent in Elsene geboren en gestorven jurist. Hij bracht het tot voorzitter van het Hof van Cassatie. Hij doceerde tevens aan de ULB en schreef meerdere juridische werken waarvan sommige lange tijd als referentie golden.

Hoewel enkele percelen al vanaf 1913 werden bebouwd, dateren de meeste gebouwen van tussen 1922 en 1928. Het betreft burgerwoningen in diverse, soms anachronistische stijlen. Opmerkelijk zijn nr. 5 in laat-neoclassicistische stijl (1922), nr. 13 in laat-eclectische stijl (1923) en nr. 3 in traditionalistische stijl (architect Henri Derée, 1928). Er bevinden zich ook huizen in art deco zoals nr. 34 (1925).
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
GAE/OW Historique des rues (1925).
GAE/OW 10.
GAE/OW Q9 Quartier du Cygne.
GAE/DS 5: 10-5; 13: 10-13; 3: 10-3; 34: 10-34.

Publicaties en studies
GONTHIER, A., Histoire d'Ixelles, Le Folklore Brabançon, Impr. De Smedt, Brussel, 1960, p.217.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Le quartier du Cygne (1), Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 6).
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Le quartier du Cygne (2), Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 6).
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.93-98.

Tijdschriften
HAINAUT, M., ‘Une rue d'Ixelles porte leur nom', Mémoire d'Ixelles, 28, 1987, p.47.