Van Elsensesteenweg naar kruispunt met Gewijdeboomstraat en Verlaatstraat, hoofdzakelijk op grondgebied Elsene. Slechts klein gedeelte – helft van kruispunt en hoekhuis (nr. 76) – op Brussels grondgebied.

Krijgt huidige naam na Brusselse gemeenteraad van 31.12.1909; verwijst waarschijnlijk naar oude weg langs Gewijde Boom die leidde naar Stenen Kruis op grondgebied Sint-Gillis. Deze buurtweg werd in gemeentelijk wegennet opgenomen bij beslissing van gemeenteraad van Elsene op 06.06.1843, goedgekeurd bij KB van 23.09.1843.
Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1909.
GAE/OW Historique des rues (1925).