De Voetballaan is een verkeersader met een onregelmatig tracé die de Kampioenschapslaan verbindt met de Boechoutlaan.

De laan werd uitgetekend in het vooruitzicht van de Wereldtentoonstelling van Brussel van 1935, waarvan het algemeen plan werd opgesteld door ingenieurs P. Gillet en Lefèvre, in samenwerking met hoofdarchitect Joseph Van Neck. Ze had toen nog een recht tracé, evenwijdig aan de Marathonlaan en de Atletenlaan, die eveneens tot aan de Boechoutlaan lopen.

De Voetballaan kreeg haar naam bij besluit van het College van de Stad Brussel van 02.09.1930. Net als andere straten rond het Koning Boudewijnstadion, verwijst haar naam naar een sporttak.

Het was ter gelegenheid van Expo 58 dat de laan een onregelmatig tracé kreeg dat toegang gaf tot de afdeling Vrolijk België. Na het evenement werd die afdeling vervangen door het Meli Park, dat in 1988 op zijn beurt door Bruparck werd opgevolgd, een recreatiecomplex met onder meer het waterpretpark Oceade en Mini-Europe, waarlangs de Voetballaan loopt. Aan de zuidkant ligt de laan langs een sportterrein dat door bomen aan het zicht wordt onttrokken, en, op de hoek met de Boechoutlaan, langs het Planetarium, dat in 1975 het Alberteum verving dat voor de tentoonstelling van 1935 was gebouwd (zie Boechoutlaan nr. 10).

Bekijk de weerhouden gebouwen

Bronnen

Archieven
SAB/OW 91748 (1987).

Publicaties en studies
Le livre d’or de l’Exposition universelle et internationale Bruxelles 1935, Uitvoerend Comité van de Tentoonstelling, Brussel.
VAN NIEUWENHUYSEN, P., Toponymie van Laken (doctoraatsverhandeling in de Germaanse Filologie), UCL, Louvain-la-Neuve, 1998, p. 1867.