Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Henri POMPEarchitect1911

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016-2017

id

Urban : 37530
lees meer

Beschrijving

Vijf huizen die deel uitmaken van een geheel van zes ontworpen door architect Henri Pompe in 1911 voor de industrieel Gabriel Colle. Het zesde gebouw, op Charles Demeerstraat nr. 110, is heropgebouwd. Pompe ontwierp eveneens de drie huizen palend aan nr. 116 en 118 Charles Demeerstraat (zie nr. 120).

Huizen in vier types, allemaal met twee bouwlagen.

Op Charles Demeerstraat nr. 118, huis van het “type 1”, met twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en verspringende bouwlagen. Gevel deels bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en deels in baksteen, thans in het wit geschilderd. Deur bekroond door een houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder lessenaarsdakDak bestaande uit één hellend dakvlak.. Op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdieping onder kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Kleine houten dakkapel. Bepleistering met ingesneden banden. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., deur en erker bewaard.

Charles Demeerstraat 110, 116, 118 en 91, Albert De Meyerstraat 7, Edmond Tollenaerestraat 16, inplantingsplan van het geheel, SAB/OW Laken 4139 (1911).

Op Charles Demeerstraat nr. 116 en Edmond Tollenaerestraat nr. 16, huizen van het “type 2”, met twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en verspringende bouwlagen. Gevel met bepleisterde verdiepingen op bakstenen benedenverdieping. Deur bekroond door een houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met een borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met een verwijdend, luifelvormende benedendeel bekleed met rode Eternit-leien en een bovendeel met gekruiste latten, het geheel onder een afdakje. De hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. mondt uit in een geveltop onder gewolfd dak. Bepleistering met ingesneden banden.
Op Charles Demeerstraat nr. 116, kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). bekleed met pvc. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  van de erker bewaard. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen.
Op Edmond Tollenaerestraat nr. 16, bakstenen benedenverdieping, thans in het wit geschilderd. Omhulde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. RaamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen. Bovenste borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van de erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bewaard.

Op Charles Demeerstraat nr. 91 en Albert De Meyerstraat nr. 7, huizen van het “type 4”, met bepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gevel. Benedenverdieping opengewerkt met een rechthoekig venster met twee monelenStenen vensterstijl. en een deur onder een klein vierkant impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak., met platbandomlijsting. Drie keldervensters. Op de verdieping, drie smalle gekoppelde rondboogvensters. Rechthoekig dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met getoogd drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere., met twee monelenStenen vensterstijl..
Op Charles Demeerstraat nr. 91, oorspronkelijke versiering met ingesneden banden. MonelenStenen vensterstijl. van het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping verwijderd. Kroonlijsten bekleed met pvc. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.
Op Albert De Meyerstraat nr. 7, gevel opnieuw bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. in 1958. Gedichte keldervensters. KroonlijstenStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)., deur en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. van het vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. erboven bewaard.

Op Charles Demeerstraat nr. 110 (heropgebouwd), huis oorspronkelijk “type 3”, met een vergelijkbare gevelcompositie met die van “type 4”.

Bronnen

Archieven
SAB/OW Laken 4139 (1911); Albert De Meyerstraat 7: 65654 (1958).