Rechtlijnige smalle straat van Paul Lautersstraat naar Waterloosesteenweg (Den Bascule). Op grondgebied van Brussel, Elsene en Ukkel. Slechts enkele nr. op grondgebied van Brussel (nr. 2 tot 8).

Aangelegd volgens rooilijnenplan van 03.04.1872, grosso modo op zelfde tracé als vroegere Koey straet van Abdij van Ter Kameren naar Vleurgatsesteenweg. Volgens KB van 14.10.1874 deels gewijzigd en geplaveid door weduwe Vermeren-Coché, die hier haar terreinen wilde opwaarderen (SAB/OW 29002).

Tijdens gemeenteraad van Elsene van 31.08.1906, genoemd naar dieren- en landschapsschilder Edmond de Praetere (Kortrijk, 1826 – Elsene, 1888), die laatste vijftien jaar van zijn leven in Elsene woonde. Zijn nalatenschap werd toevertrouwd aan Gemeente Elsene die hiervoor voormalig slachthuis verbouwde tot museum. Deze schenking vormt de kern van de huidige vaste collectie van Gemeentemuseum.

Oorspronkelijk straatbeeld op grondgebied van Brussel bestaande uit garages en bijgebouwen van aanpalende percelen van Louizalaan, volledig verloren gegaan. Thans vervangen door kantoorgebouwen en uitgang van garage van “Vincennes” (zie Louizalaan nr. 477-485).

De Praeterestraat valt onder BPA goedgekeurd volgens KB van 07.07.1970 met betrekking tot Louizalaan en aanpalende straten.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 29002 (1874).
GAE/OW Historique des rues (1925).

Publicaties en studies
Duquenne, X., L'avenue Louise à Bruxelles, Xavier Duquenne éd., Brussel, 2007.