Bekijk de weerhouden gebouwenVan Arenbergstraat naar Komediantenstraat.

Aloude straat met bocht ter hoogte van de Stormstraat, aansluitend op de Broekstraat. Benaming naar de talrijke moestuinen die het uitzicht van deze wijk tot in de 17e eeuw bepaalden. Eertijds ter hoogte van de Wolvengracht afgesloten door de Warmoespoort van de eerste stadsomwalling (11e – 13e eeuw), gesloopt in 1568. Het glacis ten oosten, vanaf de 17e eeuw de tuinen van het Berlaimontklooster, werd in 1818 ingericht tot «Bains Saint-Sauveur».

Versnipperde, heterogene bebouwing, voornamelijk daterend uit de 19e eeuw. Heden gedomineerd door grootschalige nieuwbouwcomplexen, onder meer de Economische Hogeschool Sint- Aloysius (zie Stormstraat nr. 2), het «T’Serclaesgebouw» van de Kredietbank (zie nr. 2), het «S.A.S. Royal Hotel» (zie Wolvengracht) en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (zie Wolvengracht nr. 48); complex van de Nationale Bank van België in opbouw (zie nr. 57).

Zandstenen muurfragment en resten van een halfronde verdedigingstoren van de eerste stadsomwalling (11e – 13e eeuw) ingewerkt in de gemene muur van nr. 37-47 (niveau parking) en Stormstraat nr. 2.