De Robert Goldschmidtsquare verbindt de Hogeschoollaan met de Pierre en Marie Curielaan. Het is een gebogen straat die in het midden verbreedt, waardoor er ruimte is voor een groene zone.

De square werd ontworpen in het kader van het plan van aanleg van de Boondaalwijk, dat verscheidene wijzigingen onderging voordat de uiteindelijke versie werd aangenomen bij K.B. van 02.11.1937. De zone van de wijk strekt zich uit van de Brillat-Savarinlaan tot aan de gemeentegrens met Watermaal-Bosvoorde en ligt op de site die voorheen door de Wereldtentoonstelling van 1910 en het oude gehucht Boondaal werd ingenomen.

De square is vernoemd naar Robert Goldschmidt (Brussel, 1877 – 1935). Deze liefhebber van auto's, glijboten en radiotelegrafie tekende in 1908, samen met Ernest Solvay, de plannen van het eerste Belgische luchtschip. In 1912 installeerde hij in Congo de radioverbinding tussen Boma, Stanleystad en Elisabethstad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg hij de leiding van de dienst der uitvindingen van het Belgische Leger in Parijs, en na de oorlog stichtte hij een naamloze vennootschap voor de productie van microfilms.

De square vertoont een betrekkelijk homogene bebouwing bestaande uit huizen van het bel-etagetype en kleine appartementsgebouwen van standaardkwaliteit, de meeste daterend uit de jaren 1940 en 1950. De plannen van een groot aantal ervan werden ontworpen door de architecten Th. Ledent en André Leclercq. Op nr.48-48A bevindt zich een huis ontworpen in 1950 door architect Pierre Puttemans en zijn vennoot Charles Malcause.

Bronnen

Archieven
GAE/OW Boondaalwijk.
GAE/DS 48-48A: 265-48-48A.

Publicaties en studies
DOSOGNE, D., Formation et évolution de deux quartiers résidentiels du Sud-est de Bruxelles: le quartier du Solbosch et le quartier de Boondael, Mémoire de fin de licence spéciale en Urbanisme et Aménagement du territoire, ULB, 1994.
HAINAUT, M., BOVY, Ph., Solbosch, Gemeente Elsene, Brussel, 2000 (À la découverte de l'histoire d'Ixelles, 8), p. 11.
Ixelles, Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, ERU, Brussel, 1990, pp.131-137.

Tijdschriften
HAINAUT, M., “Une rue d'Ixelles porte leur nom, 1re partie de A à G”, Mémoire d'Ixelles, 28, 1987, p. 48.