Bekijk de weerhouden gebouwen
Van Elf Novemberlaan naar Veldstraat. Volgt N.-Z.-tracé.

Werd gedeeltelijk op het zuidelijk deel van de vroegere Vosseweg aangelegd. Deze weg die volgens een S-tracé de Louis Hapstraat ( vml. Broebelaarstraat, rue du Broebelaer) met de Veldstraat verbond, werd verbreed tussen 1897 en 1900 (dertig jaar na het KB dat de rooilijn goedkeurde; zie Baron Lambertstraat).

De eerste huizen werden vanaf 1899 tot 1914 gebouwd. Meestal ging het om panden in neoclassicistische traditie, in min of meerdere mate gewijzigd. Sommige zijn nog goed bewaard, zie 13, 39 (1900), 43, 53 (1901), 57 en 59 (1903), 67 (1901) en 76 tot 80 (1905).
Verder enkele huizen in eclectische stijl, met bakstenen gevels afgewisseld door banden in contrasterende kleuren: Nr. 49 (1914), 58 (1908), 61 (1905, n.o.v. arch. J. VRANCKX), 75 (1907, volgens plannen van arch. Henri GODSDEEL).
Opmerkelijk is de tuinwijk Jouët-Rey, 32 huizen tussen Nr. 16 en 46 (en Generaal Henrystraat Nr. 13 tot 43), gebouwd i.o.v. de "Hospices et Secours de la Ville de Bruxelles" vanaf 1908.
Het eerste deel aan even zijde wordt ingenomen door panden uit de jaren 1950.

Bronnen

Archieven

KB 06.12.1871.
GAEtt./OW 11339 (1900), 11894, 12135, 232667/118 (1901), 15314 (1903), 18061, 18071 (1905), 2303 (1907), 886, 1177 (1908), 6931 (1914).
GR 12.06.1899.
RC 1897, p.78.
RPV 1881, p.47.

Publicaties en studies
MEIRE, R.J., Histoire d'Etterbeek, Musin, Brussel, 1981, p. 88.